עולם המים
חדר כושר
ספא ובריאות
חוגים
אירועים
אודות

חוגי מים

שעה חוג מאמן מיקום
19:40 Aquq forza חן מתיאס
שעה חוג מאמן מיקום
08:45 התעמלות במים מרה ביאלוס בריכה לימודית
11:15 אופניים במים שי עובדיה בריכה לימודית
11:00 התעמלות במים ליליה קרנדל בריכת מסלול
שעה חוג מאמן מיקום
08:45 אופניים במים דפנה הרפז בריכה לימודית
11:10 חיזוק ברך במים דפנה הרפז בריכה לימודית
11:30 אופניים במים שי עובדיה בריכה לימודית
12:55 התעמלות במים סיון גרובנר בריכת מסלול
19:50 Aquq forza איציק רז בריכה לימודית
שעה חוג מאמן מיקום
08:20 התעמלות במים מרה ביאלוס בריכה לימודית
12:00 התעמלות במים מרה ביאלוס בריכה לימודית
10:45 אופניים במים שי עובדיה בריכה לימודית
שעה חוג מאמן מיקום
07:50 אופניים במים דניאלה גולדנר בריכה לימודית
10:15 אופניים במים דפנה הרפז בריכה לימודית
11:15 חיזוק גב תחתון במים דפנה הרפז בריכה לימודית
12:20 התעמלות במים סיון גרובנר בריכת מסלול
שעה חוג מאמן מיקום
08:30 הליכה במים מרה ביאלוס בריכה לימודית
09:20 אקווה פורסה איציק רז בריכה לימודית

תפריט נגישות